Переваги членства в УФІБ

Переваги членства в УФІБ

Вступ до УФІБ надає колективним та індивідуальним членам всеукраїнської громадської організації можливості захисту власних інтересів шляхом участі у:

 • впровадженні в Україні сучасних стандартів і норм;
 • підвищенні кваліфікації своїх співробітників та співробітників своїх партнерів, а також залученні нових кваліфікованих фахівців, що мають отримувати знання та досвід через нову систему освіти та підвищення кваліфікації фахівців ринку ТЗО;
 • розробці цінової політики на товари та послуги членів Федерації (або учасників ринку ТЗО);
 • розвитку співпраці з зарубіжними партнерами;
 • розробці та впровадженні правил та норм ведення бізнесу на ринку ТЗО;
 • проведенні маркетингових досліджень ринку ТЗО та спільній розробці членами Федерації нових видів продукції ТЗО та послуг.


За кожним членом УФІБ визнається його унікальність. І тому його пріоритети в УФІБ можуть складатися з використання будь-якої сукупності прав члена УФІБ.

Члени УФІБ мають можливість цілодобово отримувати  правову допомогу адвоката у кримінальному провадженні з приводу проведення обшуків, затримання, допитів,   вилучення документів та майна, а також з інших питань пов’язаних з діяльністю підприємства, його посадових осіб та співробітників.
Надання безкоштовних правових консультацій здійснюється в телефонному режимі цілодобово від рекомендованих УФІБ адвокатів:
   «Адвокатське Бюро Хоптинця»,
   Андрій Хоптинець,
   +38(068)8683610,
   +38(063)4422971
   Роман Гайдай
   +38(067)6900077
 

Права членів УФІБ закріплені в декількох документах:

   1. Права членів УФІБ, закріплені в Статуті Федерації

Кожен член УФІБ має право:

 • обирати та бути обраними до керівних та контрольних органів Федерації;
 • брати участь в обговоренні будь-яких питань діяльності Федерації;
 • делегувати довірених осіб для участі у роботі робочих органів Федерації (комітетів, робочих груп, комісій та ін.);
 • користуватися послугами Федерації у першочерговому порядку та на пільгових умовах;
 • робити запити до керівних органів Федерації з питань, що пов’язані з їх діяльністю, та отримувати інформацію з цих питань не пізніше одного місяця з моменту звернення;
 • звертатися до Федерації та її регіональних відділень за допомогою у захисті своїх законних прав та інтересів;
 • піддавати критиці діяльність будь-яких виборних органів та посадових осіб Федерації, оскаржувати прийняті ними рішення;
 • безперешкодно виходити із складу Федерації шляхом подання письмової заяви до регіонального відділення або керівного органу Федерації;
 • використовувати логотип та інші атрибути Федерації на візитних картках (тільки для індивідуальних членів та представників колективних членів Федерації), а також на інтернет-сайтах колективних та індивідуальних членів Федерації.


2. Права членів УФІБ, закріплені в «Положенні про членський облік та внески УФІБ»

Кожен член УФІБ має право давати письмову рекомендацію кандидату на вступ до Федерації. Наявність двох письмових рекомендацій є обов’язковою умовою при поданні документів на вступ до УФІБ (п. 2.1. Положення). Таким чином, через механізм надання рекомендацій та механізм голосування в регіональному відділенні Федерації кожен її член має можливість впливу на прийняття рішень щодо прийому до лав членів УФІБ того чи іншого кандидата.

3. Права членів УФІБ, закріплені в «Положенні про комітети УФІБ»

3.1.    Будь-який колективний або індивідуальний член Федерації має право делегувати по одному представнику в кожен комітет Федерації (п. 3.1. Положення). Таким чином, через можливість участі в роботі ВСІХ комітетів члени Федерації можуть впливати на політику та конкретні дії Федерації по всіх напрямках її роботи.

3.2.    Будь-який член УФІБ, що входить до складу одного або декількох комітетів, має право бути обраним головою або заступником голови 1-2 комітетів (з практики обрання керівництва комітетів УФІБ).

 

Зокрема, через роботу в комітетах члени УФІБ можуть приймати участь в опрацюванні та прийнятті рішень з таких питань:

1.  У комітеті з питань освіти та підвищення кваліфікації:

 • сприяння працевлаштуванню фахівців ринку ТЗО на підприємствах-членах УФІБ;
 • розробка системи підвищення кваліфікації фахівців ринку ТЗО;
 • інформаційна та організаційна підтримка семінарів членів УФІБ;
 • сприяння відкриттю нових учбових спеціальностей фахівців ринку ТЗО у вищих та середніх учбових закладах;
 • видання та поширення тематичних каталогів продукції ТЗО.


2.  У комітеті з питань стандартів:

Сприяння впровадженню в Україні сучасних стандартів і норм для учасників ринку ТЗО шляхом співпраці з відповідними українськими та зарубіжними державними установами та неурядовими організаціями.

3.  У комітеті з питань маркетингових досліджень:

 • проведення маркетингових досліджень ринку ТЗО та підготовка звітів для членів УФІБ;
 • збір інформації та підготовка аналітичних матеріалів по замовленню членів УФІБ та для розміщення в спеціалізованих ЗМІ;
 • виявлення ємності ринку систем безпеки, як у цілому, так і за напрямками;
 • створення єдиної цінової політики на товари та послуги, яки надають члени Федерації (або учасники ринку безпеки);
 • вивчення та залучення на ринок України сучасних рішень у галузі безпеки.


4.  У комітеті у справах міжнародних зв’язків та зв’язків з громадськістю:

 • підтримка контактів та розвиток співпраці з зарубіжними професійними об’єднаннями підприємств та фахівців ринку ТЗО;
 • підтримка зовнішньоекономічної діяльності членів УФІБ, в тому числі, що стосується участі у міжнародних виставках;
 • розробка пропозицій щодо змін в митному законодавстві;
 • поширення інформації про УФІБ;
 • взаємодія з іншими громадськими організаціями та професійними об’єднаннями ринку безпеки і сумісних ринків;
 • сприяння участі членів УФІБ у спеціалізованих виставках в Україні;
 • розробка номінацій та присудження нагород кращим членам УФІБ за номінаціями;
 • проведення спільних заходів та громадських акцій.


5.  У комітеті з питань членства та розвитку бізнес-середовища:

 

 • забезпечення вступу учасників ринку ТЗО до УФІБ;
 • створення та розбудова банку даних членів УФІБ;
 • створення банку даних учасників ринку ТЗО в Україні;
 • розробка та впровадження правил та норм ведення бізнесу на ринку ТЗО;
 • соціальна та юридична підтримка членів УФІБ
 
Новини

Переваги членства в УФІБ

Вступ до УФІБ надає колективним та індивідуальним членам всеукраїнської громадської організації можливості захисту власних інтересів шляхом участі у:

 • впровадженні в Україні сучасних стандартів і норм;
 • підвищенні кваліфікації своїх співробітників та співробітників своїх партнерів, а також залученні нових кваліфікованих фахівців, що мають отримувати знання та досвід через нову систему освіти та підвищення кваліфікації фахівців ринку ТЗО;
 • розробці цінової політики на товари та послуги членів Федерації (або учасників ринку ТЗО);
 • розвитку співпраці з зарубіжними партнерами;
 • розробці та впровадженні правил та норм ведення бізнесу на ринку ТЗО;
 • проведенні маркетингових досліджень ринку ТЗО та спільній розробці членами Федерації нових видів продукції ТЗО та послуг.


За кожним членом УФІБ визнається його унікальність. І тому його пріоритети в УФІБ можуть складатися з використання будь-якої сукупності прав члена УФІБ.

Члени УФІБ мають можливість цілодобово отримувати  правову допомогу адвоката у кримінальному провадженні з приводу проведення обшуків, затримання, допитів,   вилучення документів та майна, а також з інших питань пов’язаних з діяльністю підприємства, його посадових осіб та співробітників.
Надання безкоштовних правових консультацій здійснюється в телефонному режимі цілодобово від рекомендованих УФІБ адвокатів:
   «Адвокатське Бюро Хоптинця»,
   Андрій Хоптинець,
   +38(068)8683610,
   +38(063)4422971
   Роман Гайдай
   +38(067)6900077
 

Права членів УФІБ закріплені в декількох документах:

   1. Права членів УФІБ, закріплені в Статуті Федерації

Кожен член УФІБ має право:

 • обирати та бути обраними до керівних та контрольних органів Федерації;
 • брати участь в обговоренні будь-яких питань діяльності Федерації;
 • делегувати довірених осіб для участі у роботі робочих органів Федерації (комітетів, робочих груп, комісій та ін.);
 • користуватися послугами Федерації у першочерговому порядку та на пільгових умовах;
 • робити запити до керівних органів Федерації з питань, що пов’язані з їх діяльністю, та отримувати інформацію з цих питань не пізніше одного місяця з моменту звернення;
 • звертатися до Федерації та її регіональних відділень за допомогою у захисті своїх законних прав та інтересів;
 • піддавати критиці діяльність будь-яких виборних органів та посадових осіб Федерації, оскаржувати прийняті ними рішення;
 • безперешкодно виходити із складу Федерації шляхом подання письмової заяви до регіонального відділення або керівного органу Федерації;
 • використовувати логотип та інші атрибути Федерації на візитних картках (тільки для індивідуальних членів та представників колективних членів Федерації), а також на інтернет-сайтах колективних та індивідуальних членів Федерації.


2. Права членів УФІБ, закріплені в «Положенні про членський облік та внески УФІБ»

Кожен член УФІБ має право давати письмову рекомендацію кандидату на вступ до Федерації. Наявність двох письмових рекомендацій є обов’язковою умовою при поданні документів на вступ до УФІБ (п. 2.1. Положення). Таким чином, через механізм надання рекомендацій та механізм голосування в регіональному відділенні Федерації кожен її член має можливість впливу на прийняття рішень щодо прийому до лав членів УФІБ того чи іншого кандидата.

3. Права членів УФІБ, закріплені в «Положенні про комітети УФІБ»

3.1.    Будь-який колективний або індивідуальний член Федерації має право делегувати по одному представнику в кожен комітет Федерації (п. 3.1. Положення). Таким чином, через можливість участі в роботі ВСІХ комітетів члени Федерації можуть впливати на політику та конкретні дії Федерації по всіх напрямках її роботи.

3.2.    Будь-який член УФІБ, що входить до складу одного або декількох комітетів, має право бути обраним головою або заступником голови 1-2 комітетів (з практики обрання керівництва комітетів УФІБ).

 

Зокрема, через роботу в комітетах члени УФІБ можуть приймати участь в опрацюванні та прийнятті рішень з таких питань:

1.  У комітеті з питань освіти та підвищення кваліфікації:

 • сприяння працевлаштуванню фахівців ринку ТЗО на підприємствах-членах УФІБ;
 • розробка системи підвищення кваліфікації фахівців ринку ТЗО;
 • інформаційна та організаційна підтримка семінарів членів УФІБ;
 • сприяння відкриттю нових учбових спеціальностей фахівців ринку ТЗО у вищих та середніх учбових закладах;
 • видання та поширення тематичних каталогів продукції ТЗО.


2.  У комітеті з питань стандартів:

Сприяння впровадженню в Україні сучасних стандартів і норм для учасників ринку ТЗО шляхом співпраці з відповідними українськими та зарубіжними державними установами та неурядовими організаціями.

3.  У комітеті з питань маркетингових досліджень:

 • проведення маркетингових досліджень ринку ТЗО та підготовка звітів для членів УФІБ;
 • збір інформації та підготовка аналітичних матеріалів по замовленню членів УФІБ та для розміщення в спеціалізованих ЗМІ;
 • виявлення ємності ринку систем безпеки, як у цілому, так і за напрямками;
 • створення єдиної цінової політики на товари та послуги, яки надають члени Федерації (або учасники ринку безпеки);
 • вивчення та залучення на ринок України сучасних рішень у галузі безпеки.


4.  У комітеті у справах міжнародних зв’язків та зв’язків з громадськістю:

 • підтримка контактів та розвиток співпраці з зарубіжними професійними об’єднаннями підприємств та фахівців ринку ТЗО;
 • підтримка зовнішньоекономічної діяльності членів УФІБ, в тому числі, що стосується участі у міжнародних виставках;
 • розробка пропозицій щодо змін в митному законодавстві;
 • поширення інформації про УФІБ;
 • взаємодія з іншими громадськими організаціями та професійними об’єднаннями ринку безпеки і сумісних ринків;
 • сприяння участі членів УФІБ у спеціалізованих виставках в Україні;
 • розробка номінацій та присудження нагород кращим членам УФІБ за номінаціями;
 • проведення спільних заходів та громадських акцій.


5.  У комітеті з питань членства та розвитку бізнес-середовища:

 

 • забезпечення вступу учасників ринку ТЗО до УФІБ;
 • створення та розбудова банку даних членів УФІБ;
 • створення банку даних учасників ринку ТЗО в Україні;
 • розробка та впровадження правил та норм ведення бізнесу на ринку ТЗО;
 • соціальна та юридична підтримка членів УФІБ
 

Виставки

Партнери

Банер
Банер

Контакти

03179, м. Київ, просп. Перемоги, 123, оф. 528

Тел.: (044) 284 12 16
E-mail: ufib@ufib.com.ua

Детально...

Ми на Facebook

Банер
Яндекс.Метрика